CRC neemt vernieuwingsbesluit aan betreffende de analyse van de breedbandinternetmarkten

De CRC (Conferentie van Regulatoren voor de elektronische communicatiesector) heeft op 18 december 2014 een vernieuwingsbesluit aangenomen betreffende de analyse van de breedbandinternetmarkten met als doel aan de alternatieve operatoren toegang te bieden tot het vaste breedbandnetwerk van Belgacom. Een arrest van het hof van beroep te Brussel van 3 december 2014 vernietigde immers de eerdere CRC-beslissing en stuurde hierbij aan op een verdere motivering van de beslissing, wat werd verwezenlijkt in het besluit van 18 december.

Met dit vernieuwingsbesluit van de CRC kan de tenuitvoerbrenging van het marktbesluit (goedkeuring van de referentieaanbiedingen en tarifering van de aanbiedingen voor toegang tot het Belgacom-netwerk) die reeds meerdere jaren aan de gang is, verder gezet worden. Dit vernieuwingsbesluit heeft een terugwerkende kracht en doet geen afbreuk aan het voornemen van de regulatoren om een nieuwe marktanalyse uit te voeren in het komend jaar.

Het volledig persbericht van de CRC kan u aan de rechtzijde van deze pagina raadplegen.

dinsdag, 23 december 2014