Marktanalyse: Verslag openbare raadpleging wholesale tarieven

Op 15 april  2013 publiceerde de VRM op zijn website een ontwerp van beslissing over de wholesale tarieven voor toegang tot de kabelnetwerken.

De betrokken partijen konden tot 15 juni 2013 hun reactie aan de VRM bezorgen.

Volgens het Procedurebesluit moet de VRM een verslag van de resultaten van de openbare raadpleging opmaken. Het verslag kan u raadplegen onder de gekoppelde documenten.

woensdag, 31 juli 2013