Marktanalyse: Verslag openbare raadpleging wholesale referentieaanbod Numericable

Op 29 januari 2013 publiceerde de VRM op zijn website een ontwerp van beslissing over het wholesale referentieaanbod van Numericable.

De betrokken partijen konden tot 19 maart 2013 hun reactie aan de VRM bezorgen.

Volgens het Procedurebesluit moet de VRM een verslag van de resultaten van de openbare raadpleging opmaken. Het verslag kan u raadplegen onder documenten.


De VRM ontving reacties van de volgende partijen:

  • Belgacom
  • Mobistar

Hun reacties kan u ook vinden onder de gekoppelde documenten.

Andere belanghebbenden hebben zich nog niet uitgesproken over de al dan niet vertrouwelijke aard van hun bijdragen. Er zal een update volgen naargelang hun reacties hieromtrent.

dinsdag, 30 april 2013