Niet-erkenning coproductieproject “RUITERS” (AMAZON DIGITAL UK LIMITED)

Korte samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt verwezen naar:

  • Artikel 157, §§ 2 en 4, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;
  • Artikelen 10 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken;

De beoordelingscommissie heeft op 9 maart 2023 een ongunstig advies verleend aan het coproductieproject “RUITERS”, zoals ingediend door AMAZON DIGITAL UK LIMITED op 13 februari 2023. De algemene kamer van de VRM sluit zich aan bij het ongunstig advies van de beoordelingscommissie waar deze van oordeel is dat het coproductieproject op onvoldoende wijze invulling geeft aan de criteria m.b.t. de vooropgestelde kwaliteit en dat de omringende factoren van het coproductieproject ontbreken.

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media beslist aldus het project “RUITERS” niet te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 april 2023
Beslissingsnummer:
2023-013
Type procedure:
Erkenning