Erkenning coproductieproject “BLIND SHERLOCKS” (NETFLIX International B.V.)

Korte samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt verwezen naar:

  • Artikel 157, §§ 2 en 4, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;
  • Artikelen 10 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken;

De beoordelingscommissie heeft op 9 maart 2023 een gunstig advies verleend aan het coproductieproject “BLIND SHERLOCKS”, zoals ingediend door NETFLIX International B.V. op 14 februari 2023.

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media beslist aldus het project “BLIND SHERLOCKS” te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 april 2023
Beslissingsnummer:
2023-012
Type procedure:
Erkenning