Procedure tegen VZW Radio Touring stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 6 januari 2021 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door VZW Radio Touring. Zij is bij ministerieel besluit van 25 november 2019 erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 131 Tienen 92.2 FM. Bijgevolg diende zij uiterlijk op 25 november 2020 uit te zenden.

Op 19 januari 2021 meldt VZW Radio Touring aan de VRM dat de uitzendingen van start zijn gegaan. Op 20 januari 2021 stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat VZW Radio Touring inderdaad gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden.

Bijgevolg wordt de procedure op tegenspraak tegen VZW Radio Touring stopgezet.

 

Mediadecreet

“Als de landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisaties negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media worden ingetrokken.”

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Touring
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 maart 2021
Beslissingsnummer:
2021-011
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek