Klacht VZW Radio Pros tegen BVBA Media Tactics (Radio Ninove)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een klacht van VZW Radio Pros tegen BVBA Media Tactics (Radio Ninove).

Volgens de klager overtreedt radio Ninove het Mediadecreet door 1 jaar na de erkenning nog steeds niet uit te zenden en voldoet radio Ninove evenmin aan de destijds ingediende technische offerte.

De klager heeft destijds ook gekandideerd voor dit frequentiepakket. Bij een eventuele intrekking van de erkenning ziet de klager een mogelijkheid om zich opnieuw kandidaat te stellen wanneer een nieuwe erkenningsronde voor dit pakket zou worden georganiseerd.

De algemene kamer van de VRM behandelt de zaak ter zitting van 8 februari 2021 en stelt daarbij radio Ninove in gebreke wegens het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden. Radio Ninove krijgt tot 31 maart 2021 de kans om de toestand te regulariseren.

Op 23 maart 2021 brengt radio Ninove de VRM op de hoogte van de ingebruikname van haar frequentiepakket.

Op 24 maart 2021 stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat de uitzendingen van radio Ninove gestart zijn.

Bijgevolg beslist de algemene kamer om geen verder gevolg te geven aan de klacht van VZW Radio Pros.

 

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

'§6. Als de landelijke, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de ingangsdatum van de erkenning nog niet uitzendt via minstens de helft van de toegekende frequenties, kan de Vlaamse Regulator voor de Media de erkenning ambtshalve intrekken'

Partij 1:
VZW Radio Pros
Partij 2:
BVBA Media Tactics
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 11 mei 2021
Beslissingsnummer:
2021-026
Type procedure:
Klacht