Erkenning coproductieproject “Chantal” (BV Telenet)

Korte samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt verwezen naar:

  • Het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 184/1, § 2;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van  21 maart 2014 betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2019 betreffende de radio-omroep en televisie, artikel 9 en artikel 11

De beoordelingscommissie heeft op 15 maart 2021 een gunstig advies verleend aan het coproductieproject “Chantal”, zoals ingediend door BV Telenet op 12 februari 2021.

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media beslist aldus het project “Chantal” te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 april 2021
Beslissingsnummer:
2021-017
Type procedure:
Erkenning