Erkenning coproductieproject “Lost Luggage” (BVBA Telenet)

Korte samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt verwezen naar:

  • Het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 184/1, § 2, ingevoegd bij decreet van 17 januari 2014
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van  21 maart 2014 betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2019 betreffende de radio-omroep en televisie, artikel 9 en artikel 11

De beoordelingscommissie heeft op 14 maart 2020 een gunstig advies verleend aan het coproductieproject “Lost Luggage”, zoals ingediend door BVBA Telenet op 13 februari 2020.

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media beslist aldus het project “Lost Luggage” te erkennen als coproductieproject.

 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 8 april 2020
Beslissingsnummer:
2020-013
Type procedure:
Erkenning