Boete van 750 euro voor VZW Streekradio’s

Korte samenvatting van de beslissing:

VZW Streekradio’s werd bij beslissing van 1 december 2017 erkend als lokale radio-omroeporganisatie onder meer voor het frequentiepakket 72 (Geraardsbergen 104.9 MHz- Zottegem 105.2 MHz – Ninove 106.2 MHz) voor het omroepprogramma MIG. Hieruit volgt dat VZW Streekradio’s op de drie genoemde frequenties van het frequentiepakket het omroepprogramma MIG moet uitzenden, of anders gezegd éénzelfde omroepprogramma op alle frequenties van het frequentiepakket. Enkel voor wat betreft radioreclame mag Streekradio’s de uitzendingen ontkoppelen.

De onderzoekscel van de VRM stelt op 24 februari 2020 en de daaropvolgende dagen vast dat Streekradio’s via de frequentie 106.2 MHz te Ninove een programma-aanbod uitzendt dat volledig afwijkt van het reguliere programma-aanbod onder de roepnaam MIG, dat wordt uitgezonden via de frequenties 104.9 MHz te Geraardsbergen en 105.2 MHz te Zottegem.

Uit het onderzoek van de VRM blijkt dat Streekradio’s minstens gedurende een tijd ontkoppelde uitzendingen onder een andere roepnaam dan “MIG” via de frequentie 106.2 MHz te Ninove heeft verzorgd, dit ter gelegenheid van het carnaval in Ninove.

De VRM besluit dat Streekradio’s zo een inbreuk heeft begaan op artikel 134/1, derde lid, van het Mediadecreet door een ontkoppeld programma-aanbod uit te zenden via de frequentie 106.2 MHz te Ninove.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen.

Mediadecreet

"Het uitzenden van radioprogramma's, ongeacht de duur of het tijdstip, door een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie, die identiek zijn aan radioprogramma's van de radio-omroep van de Vlaamse Gemeenschap of van andere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties is verboden. Elke andere vorm van gestructureerde eenvormigheid in het programmabeleid is ook verboden.

In afwijking van het eerste lid kunnen landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisaties met de radio-omroep van de Vlaamse Gemeenschap of met andere landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisaties samenwerken om eenmalige grote acties op te zetten, zoals caritatieve acties, of bij uitzonderlijke evenementen of belangrijke gebeurtenissen. Het uitzenden van identieke radioprogramma's en gestructureerde eenvormigheid in het programmabeleid zijn dan toegestaan.

Met behoud van het eerste lid is het de landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties toegestaan in hetzelfde omroepprogramma ontkoppelde radio-reclame te brengen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Streekradio's
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 september 2020
Beslissingsnummer:
2020-024
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek