Stopzetting procedure op tegenspraak (VZW 10 FM)

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 3 juli 2019 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor over het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden (via één of meerdere frequenties) door verschillende lokale radio-omroeporganisaties. Het betreft onder meer VZW 10 FM,  erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 074 – Glabbeek 106.6 FM, Linter 107.0 FM en Tienen 105.0 FM bij ministerieel besluit van 1 december 2017, met ingang van 1 januari 2018.

Op 8 juli 2019 beslist de algemene kamer om op basis van het onderzoeksrapport, VZW 10 FM in een procedure op tegenspraak te betrekken, dit wat betreft Glabbeek 106.6 FM. Per aangetekend schrijven van 3 oktober 2019 wordt VZW 10 FM in gebreke gesteld wegens het ongebruikt laten van deze zendmogelijkheid. VZW 10 FM krijgt hierbij tot 1 december 2019 de kans om de toestand te regulariseren.

Op 5 december 2019 stelt de onderzoekscel vast dat VZW 10 FM ook uitzendt voor Glabbeek 106.6 FM en dus integraal gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden.

De VRM besluit bijgevolg om de procedure op tegenspraak stop te zetten.

Mediadecreet

“Als de landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisaties negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media worden ingetrokken.”

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
vzw 10 FM
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 januari 2020
Beslissingsnummer:
2019-045
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek