Procedure tegen VZW Radio Gemini stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 3 juli 2019 legde de onderzoekscel een rapport voor m.b.t. het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden (via één of meerdere frequenties) door diverse lokale radio omroeporganisaties.

Het betreft onder meer VZW Radio Gemini, erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 102 Kortrijk [106.4 FM]; Zwevegem [105.7 FM] bij ministerieel besluit van 1 december 2017, met ingang vanaf 1 januari 2018.

Op 8 juli 2019 beslist de algemene kamer van de VRM om VZW Radio Gemini in een procedure op tegenspraak te betrekken. Deze beslissing werd VZW Radio Gemini meegedeeld.

VZW Radio Gemini laat op 11 juli 2019 aan de VRM weten dat de uitzendingen intussen zijn opgestart. Op 12 juli 2019 stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat VZW Radio Gemini gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden.

Bijgevolg beslist de algemene kamer van de VRM om de procedure stop te zetten.

Mediadecreet

“Als de landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisaties negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media worden ingetrokken.”

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Gemini
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 7 november 2019
Beslissingsnummer:
2019-035
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek