Procedure tegen VZW BAHENA stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 3 juli 2019 legde de onderzoekscel een rapport voor m.b.t. het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden (via één of meerdere frequenties) door diverse lokale radio omroeporganisaties.

Het betreft onder meer VZW BAHENA, erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 089 Hoogstraten [105.4 FM] bij ministerieel besluit van 14 juli 2017, met ingang vanaf 1 januari 2018.

Op 8 juli 2019 beslist de algemene kamer van de VRM om VZW BAHENA in een procedure op tegenspraak te betrekken. Deze beslissing werd VZW BAHENA meegedeeld.

Op 22 augustus 2019 stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat VZW BAHENA dan toch gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden.

Bijgevolg beslist de algemene kamer van de VRM om de procedure stop te zetten.

Mediadecreet

“Als de landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisaties negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media worden ingetrokken.”

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW BAHENA
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 7 november 2019
Beslissingsnummer:
2019-034
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek

Tags