Erkenning van coproductieproject "Nonkels" (BVBA Telenet)

Korte samenvatting van de beslissing:

Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 legt de modaliteiten vast van de stimuleringsregeling voor de Vlaamse audiovisuele sector.

De beoordelingscommissie gaf op 14 maart 2019 een gunstig advies met betrekking tot het coproductieproject "Nonkels", ingediend door BVBA Telenet.

De algemene kamer besluit dat het gunstig advies van de beoordelingscommissie kan gevolgd worden en aldus het ingediende project van BVBA Telenet te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 april 2019
Beslissingsnummer:
2019-012
Type procedure:
Erkenning