Erkenning van coproductieproject "Studio Tarara" (NV Proximus)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 legt de modaliteiten vast van de stimuleringsregeling voor de Vlaamse audiovisuele sector.

De beoordelingscommissie gaf op 14 maart 2018 een gunstig advies met betrekking tot het coproductieproject "Studio Tarara", ingediend door NV Proximus.

De algemene kamer besluit dat het gunstig advies van de beoordelingscommissie kan gevolgd worden en aldus het ingediende project van NV Proximus te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 10 april 2018
Beslissingsnummer:
2018-015
Type procedure:
Erkenning