Erkenning van coproductieproject "Over Water - reeks II" (BVBA Telenet)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 legt de modaliteiten vast van de stimuleringsregeling voor de Vlaamse audiovisuele sector.

De beoordelingscommissie gaf op 14 maart 2018 een gunstig advies met betrekking tot het coproductieproject "Over Water - reeks II", ingediend door BVBA Telenet.

De algemene kamer besluit dat het gunstig advies van de beoordelingscommissie kan gevolgd worden en aldus het ingediende project van BVBA Telenet te erkennen als coproductieproject. 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 10 april 2018
Beslissingsnummer:
2018-018
Type procedure:
Erkenning