VZW Radio Ham: radio-erkenning ingetrokken

Uit de publicatie in het Belgisch Staatsblad blijkt dat de VZW Radio Ham definitief ontbonden is. Door de ontbinding van deze rechtspersoon voldoet de voormalige VZW Radio Ham niet langer aan de basisvoorwaarden van artikel 145, 2°, a, van het Mediadecreet om erkend te blijven als lokale radio-omroeporganisatie.

De VRM kan bijgevolg niet anders dan de erkenning in te trekken, dit heeft ook de intrekking van de zendvergunning tot gevolg.

Mediadecreet

de lokale radio-omroeporganisaties worden opgericht in de vorm van een rechtspersoon. Het
maatschappelijke doel van de rechtspersoon bestaat hoofdzakelijk in het verzorgen van
radioprogramma's. De lokale radio-omroeporganisaties kunnen alle activiteiten verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de verwezenlijking van hun maatschappelijke doel.
Rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen tussen lokale radio-omroeporganisaties zijn niet toegestaan en leiden er evenmin toe dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent over meer dan één radio-omroeporganisatie. Rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen tussen lokale radio-omroeporganisatie enerzijds en anderzijds een of meer landelijke,
regionale of netwerkradio-omroeporganisaties zijn evenmin toegestaan en leiden er evenmin toe dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent over die radio-omroeporganisaties. Een rechtspersoon die een lokale radio-omroeporganisatie voor lokaliteit Brussel exploiteert, kan ook de regionale televisieomroeporganisatie exploiteren die als verzorgingsgebied het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad heeft;

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Ham
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 juli 2017
Beslissingsnummer:
2017/030
Type procedure:
Beslissing