VTM beboet voor het niet conform de regelgeving uitzenden van commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (13 april 2017, 17u-23u), waaronder VTM.

Tijdens de onderzochte periode wordt zowel een sponsorboodschap als een reclamespot voor ‘Kinder’ uitgezonden. In beide gevallen ontbreekt echter het gestileerde logo van een tandenborstel dat overeenkomstig het Mediadecreet moet worden getoond bij commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed.

Medialaan betwist de inbreuk niet en wijt deze aan een vergetelheid.

De VRM besluit Medialaan een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

"Commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie, naar rato van een tiende van de hoogte van het filmbeeld, verhoudingsgewijs weergegeven zoals hierna afgebeeld."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 6 oktober 2017
Beslissingsnummer:
2017-033
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek