Niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing: VRM legt MENTtv 1.500 euro boete op

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (8 juni 2017, 17u-23u), waaronder MENTtv (BVBA Ment Media).

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘Reuzekeuze 10’ tweemaal uitgezonden. Het logo voor productplaatsing wordt getoond aan het begin, na de onderbreking en aan het einde van het programma.

Het programma bestaat uit muziekvideoclips die een presentator aan elkaar praat. Tijdens het programma komt de presentator enkele keren gedurende enkele seconden aan bod.  Bij minstens twee tussenkomsten van de presentator is er sprake van rechtstreeks aansporen tot het bezoeken en tot het doen van aankopen via de website ‘www.reuzekeuze.be’.

Deze website, waar men cd’s en dvd’s kan aankopen, vormt een commerciële activiteit van de BVBA Make Up Your Brand. Ook al heeft de vennootschap BVBA Make Up Your Brand dezelfde aandeelhoudersstructuur als de BVBA Ment Media, het zijn toch twee verschillende rechtspersonen en vennootschappen, met elk hun eigen commerciële activiteiten. Daardoor kan de betrokken website niet als een eigen website van de BVBA Ment Media worden beschouwd.

Overeenkomstig artikel 99 van het Mediadecreet is het omroeporganisaties toegestaan om programma’s uit te zenden die productplaatsing bevatten, tegen betaling dan wel na gratis aanlevering van de betreffende goederen of diensten (zoals bij productiehulp).  Artikel 100, § 1, van het Mediadecreet bepaalt de voorwaarden waaraan programma’s die productplaatsing bevatten, moeten voldoen. Zo mogen programma’s die productplaatsing bevatten niet rechtstreeks aansporen tot aankoop van goederen, in het bijzonder door die producten specifiek aan te prijzen. Bij minstens twee tussenkomsten van de presentator is er sprake van rechtstreeks aansporen tot het bezoeken en tot het doen van aankopen via de website ‘www.reuzekeuze.be’.

MENTtv betwist de vaststellingen van de VRM niet en erkent de overtreding.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma. VRM besluit een administratieve geldboete van 1.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

“Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van :

1° het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk tegen betaling. In voorkomend geval is productplaatsing enkel toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma’s en lichte amusementsprogramma’s, met uitzondering van kinderprogramma’s;

2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de opneming ervan in een programma. In voorkomend geval is productplaatsing toegestaan in alle soorten programma’s, behoudens in alle kinderprogramma’s van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de kinderprogramma’s van de andere omroeporganisaties."

Artikel 100, §1, 2°, van het Mediadecreet luidt als volgt:

'Programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

...

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

...'

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BVBA Ment Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 6 november 2017
Beslissingsnummer:
2017-037
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek