Erkenning GVC Radio O.T. en Automaten O.T./R.S. Karweiendienst (Oud-Turnhout, 106.2 MHz) ingetrokken

Uit de publicatie in het Belgisch Staatsblad blijkt dat de vennootschap GVC Radio O.T. en Automaten O.T./R.S. Karweiendienst definitief ontbonden is. Door de ontbinding van deze rechtspersoon voldoet  de voormalige GVC Radio O.T. en Automaten O.T./R.S. Karweiendienst niet langer aan de basisvoorwaarden van artikel 145, 2°, a, van het Mediadecreet om erkend te blijven als lokale radio-omroeporganisatie.

De VRM kan bijgevolg niet anders dan de erkenning in te trekken, dit heeft ook de intrekking van de zendvergunning tot gevolg.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
GVC Radio O.T. en Automaten O.T./R.S. Karweiendienst
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 8 maart 2017
Beslissingsnummer:
2017-007
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek