VZW H Radio: radio-erkenning ingetrokken

De Vlaamse Regulator voor de Media beslist dat de erkenning van lokale radio VZW H Radio (Hoogstraten 105.8 MHz wordt ingetrokken omdat deze lokale radio geen gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden en evenmin uitzicht biedt om op korte termijn tot uitzending over te gaan.

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW H Radio
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 april 2016
Beslissingsnummer:
2016/022
Type procedure:
Erkenning

Tags