VRM legt radio Atlantis geldboete op

Op 23 februari verrichtte het BIPT een onderzoek naar de uitzendingen van lokale radio-omroeporganisatie VZW Atlantis Music. Het onderzoekt vindt plaats op verzoek van de Conseil Superieur de l’Audiovisuel (CSA), naar aanleiding van een storing van een radio in Nijvel.

Het BIPT stelt vast dat de door radio Atlantis gebruikte installatie overeenkomt met de vergunde installatie en dat het ingestelde uitgangsvermogen lager blijkt dan vergund. Het BIPT stelt echter vast dat de twee vergunde antennes niet zijn gericht in de vergunde richtingen en dat de montage van de richtantennes helemaal niet is uitgevoerd conform de vergunning. Beide richtantennes zijn boven elkaar en in dezelfde richting (richting Gent i.p.v. Kortrijk) gericht.

De plaatsing van de twee richtantennes boven elkaar gemonteerd in éénzelfde richting (i.p.v. in de opgelegde richtingen), zou volgens de onderzoekscel een zeer betekenisvolle winst opleveren. Volgens berekeningen door het BIPT en de ingenieur van de VRM zou dat een effectief uitgestraald vermogen opleveren van 240 Watt, terwijl het maximaal vergund effectief uitgestraald vermogen is vastgelegd op 100 Watt.

Volgens de onderzoekscel vergroot de radio hierdoor zijn zendgebied waardoor storingen optreden op de uitzendingen van een andere radio-omroep te Nijvel.

De VRM besluit dat radio Atlantis een inbreuk heeft begaan op artikel 135 van het Mediadecreet, dit door een technische uitrusting te gebruiken die niet conform de wettelijke en decretale voorschriften is.

De VRM beschouwt het welbewust of door nalatigheid miskennen van de zendvergunning als een zware inbreuk. De orde binnen het radiolandschap, zoals die gecreëerd wordt door het frequentieplan van de Vlaamse Regering, en het zendcomfort van ander radio-omroeporganisaties worden immers verstoord of zelfs teniet gedaan indien een radio zich niet houdt aan de voorwaarden van zijn zendvergunning.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen. Bij de beoordeling van de strafmaat wordt rekening gehouden met het gegeven dat zich de laatste jaren geen problemen hebben voorgedaan met de betrokken radio-omroeporganisatie.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Atlantis Music
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 juni 2016
Beslissingsnummer:
2016-033
Type procedure:
Beslissing