VTM gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (12 juni 2015, 17u-23u), waaronder VTM (NV MEDIALAAN).

Tijdens de controle wordt een reclamespot uitgezonden voor ‘Lotus Frangipane’. Het betreft hier volgens de VRM commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed. De VRM stelt vast dat het logo dat gedurende de hele uitzending van commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed moet worden uitgezonden, ontbreekt.

Medialaan geeft aan dat volgens de adverteerder (Lotus Bakeries) Lotus Frangipane niet als suikerhoudend snoepgoed wordt gekwalificeerd, dit op grond van de relevante douanewetgeving en de Europese wetgeving omtrent levensmiddelen.

In zijn beslissing geeft de VRM aan dat het Mediadecreet geen definitie van suikerhoudend snoepgoed bevat. Voor de interpretatie van dat begrip kan volgens de VRM niet dienstig worden verwezen naar de douanewetgeving noch naar de Europese wetgeving omtrent levensmiddelen. Dit omdat de ratio legis van het Mediadecreet voor het gebruik van een gestileerd logo van een tandenborstel, met name het beschermen van de tanden, geheel verschillend is van die van de andere regelgeving.

De VRM besluit dat Lotus Frangipane een kleine versnapering is , bedekt met een laagje suikerglazuur. Daarom wordt deze beschouwd als suikerhoudend snoepgoed. Met het oog op de bescherming van de tanden is er geen verschil tussen een wafel met chocolade, of een versnapering met suikerglazuur.

De VRM besluit Medialaan te waarschuwen voor deze inbreuk op het Mediadecreet.

Mediadecreet

"Commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie, naar rato van een tiende van de hoogte van het filmbeeld, verhoudingsgewijs weergegeven zoals hierna afgebeeld."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 28 september 2015
Beslissingsnummer:
2015-061
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek