Tijdelijke zendvergunning ‘Las Vegas Hoppeland Rallyradio’ (Westouter - Heuvelland) kan niet worden toegekend

Op 7 september 2015 vroeg de onderneming ‘Rally Podium & Reporting’ een tijdelijke zendvergunning aan naar aanleiding van de ‘Hoppelandrally’ op 26, 27 en 28 november 2015.

Het Mediadecreet bepaalt dat de VRM naar aanleiding van evenementen en voor experimenten in het teken van het uittesten van nieuwe technologieën een tijdelijke zendvergunning kan uitreiken voor de duur van het evenement.

De afdeling Cultuur en Media van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media  meldt dat er op basis van de bepalingen van het akkoord van Genève 1984, het hoge aantal frequenties van de verschillende Gemeenschappen en buurlanden in dienst in die omgeving geen FM-frequentie meer beschikbaar is die inpasbaar is in de diverse frequentieplannen.

Hieruit volgt dat de gevraagde tijdelijke zendvergunning niet kan worden toegekend.

Mediadecreet

Met behoud van de toepassing van de bepalingen van paragraaf 4 mag de Vlaamse Regulator voor de Media uitsluitend een zendvergunning toekennen aan lineaire omroeporganisaties en aan etheromroepnetwerken. De Vlaamse Regulator voor de Media kan ook naar aanleiding van evenementen en voor experimenten in het teken van het uittesten van nieuwe technologieën een tijdelijke zendvergunning uitreiken voor de deur van het evenement.

Partij 1:
Las Vegas Hoppeland Rallyradio
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 november 2015
Beslissingsnummer:
2015-066
Type procedure:
Vergunning