Procedure tegen VZW Antwerpse Ontspanningsstichting (AOS) wordt stopgezet

Op 14 januari 2015 legt de onderzoekscel van de VRM een rapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door VZW Antwerpse Ontspanningsstichting (AOS). Da algemene kamer besliste op de vergadering van 26 januari om tegen AOS een procedure op tegenspraak te starten.

De VRM meldt bij brief van 2 maart 2015 dat, rekening houdend met het feit dat de radio-omroeporganisatie in haar schriftelijke opmerkingen verklaart op korte termijn tot uitzending te kunnen overgaan, de zaak voor verdere behandeling is uitgesteld met een periode van twee maanden.

Op 21 april 2015 dient AOS een aanvraag tot wijziging van zendvergunning in. Op 22 juni reikt de VRM aan AOS een gewijzigde zendvergunning uit.

Op 1 oktober 2015 stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat AOS gebruikmaakt van de toegewezen zendmogelijkheden.

Bijgevolg wordt beslist om de procedure op tegenspraak stop te zetten.

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Antwerpse Ontspanningsstichting
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 november 2015
Beslissingsnummer:
2015-065
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek