Gevraagde zendvergunning VZW Kuurnse Lokale Omroep niet toegekend

De VRM ontving een aanvraag van zendvergunning van VZW Kuurnse Lokale Omroep.

Op grond van artikel 135 van het Mediadecreet mag een verplaatsing van de zendinstallatie slechts toegestaan worden door de VRM voor zover de verplaatsing inpasbaar is in het frequentieplan.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de gevraagde verplaatsing niet inpasbaar is in het Vlaamse frequentieplan om volgende redenen:

  • VZW Kuurnse Lokale Omroep vraagt een verhuizing over een afstand van 2.1 km van de opstelplaats in het Vlaams frequentieplan van 1 september 2006;
  • De aangevraagde locatie is gelegen in Kortrijk en is een verplaatsing naar een andere lokaliteit dan Kuurne;
  • In het Vlaams frequentieplan van 1 september 2006 komt de frequentie 104.9 MHz niet voor in de lokaliteit Kortrijk;
  • Het theoretisch verzorgingsgebied van de aanvraag is minder groot dan het oorspronkelijke theoretische verzorgingsgebied van Kuurne 104.9 MHz. Door de verhuizing met de aangevraagde karakteristieken wordt een significant deel van Kuurne niet bediend.

De gevraagde zendvergunning kan bijgevolg niet toegekend worden.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VZW Kuurnse Lokale Omroep
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 december 2015
Beslissingsnummer:
2015*-075
Type procedure:
Vergunning