Boete voor Club FM Antwerpen

Na veldsterktemetingen tijdens de maand juni 2014 door het onderzoeksteam van de VRM blijkt dat de uitzendingen van Radio Activity (roepnaam Club FM Antwerpen) duidelijk verder reiken dan het vergunde zendbereik toelaat.

Op verzoek van de VRM stelt het Belgische Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) een onderzoek in naar de uitzendingen van Club FM Antwerpen.

Uit de vaststellingen van het BITP blijkt volgens de onderzoekscel van de VRM dat Club FM Antwerpen uitzond met een veelvoud (10x) van het vergunde vermogen (160 Watt in plaats van de vergunde 16 Watt). Het effectief uitgestraalde vermogen bedroeg 430 Watt in plaats van de vergunde 43 Watt. Hierdoor was het effectieve zendbereik 3x hoger dan het theoretische mogelijke bereik volgens de vergunde zendvoorwaarden. Volgens de onderzoekscel van de VRM werd het vermogen door Club FM Antwerpen teruggedraaid na het vernomen van de vraag tot controle van de zendinstallatie, dit in een poging om het BIPT te misleiden en het onderzoek te manipuleren.

De orde binnen het radiolandschap – zoals die gecreëerd wordt door het frequentieplan van de Vlaamse Regering- en het zendcomfort van andere radio-omroeporganisaties, wordt verstoord of zelfs teniet gedaan wanneer één of meerdere radio-omroeporganisaties zich niet houden aan hun maximaal vergund zendvermogen.
Bovendien heeft Club FM Antwerpen het vermogen teruggedraaid na het vernemen van de vraag tot controle van de zendinstallatie, dit in een poging om het BIPT te misleiden en het onderzoek te manipuleren.

Voor de begane inbreuken op het Mediadecreet legt VRM aan Club FM Antwerpen een administratieve geldboete van 750 euro op.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Activity
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 maart 2015
Beslissingsnummer:
2015-008
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek