VRM schorst FeelGood Radio Essen

Bij een controle op 19 september 2013 werd vastgesteld dat FeelGood Radio Essen uitzond vanop dezelfde zendlocatie als Radio Contrast in Wuustwezel, op meer dan twaalf kilometer vanaf de vergunde locatie (Essen) en buiten de lokaliteit waarvoor de radio-omroeporganisatie erkend is. De radio werkte er met richtantennes richting Nederland, wat ernstige storingen op de luchtvaartband veroorzaakte.

De radio gaf de inbreuk toe.

Gezien de ernst van de inbreuk wordt FeelGood Radio Essen geschorst tot de radio een gewijzigde zendvergunning van de VRM ontvangt of, indien de radio vanop de vergunde uitzendplaats opnieuw zou willen uitzenden, tot de toestemming van de VRM verkregen wordt om de uitzendingen te hervatten.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Evro
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 januari 2014
Beslissingsnummer:
2013-032
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek