Radio Internazionale (Genk) beboet wegens het niet conform de zendvergunning uitzenden

De Vlaamse Regulator voor de Media legt lokale radio Radio Internazionale (Genk) een boete op van 750 euro. Dit omdat niet conform de zendvergunning werd uitgezonden.

Op 19 augustus 2014 verrichtte het BIPT een onderzoek naar de uitzendingen van Radio Internazionale. Het onderzoek vindt plaats op verzoek van het Nederlandse Agentschap Telecom, dit naar aanleiding van een storingsklacht op de frequenties 105.8 en 107.2 MHz.

Bij de controle stelt het BIPT vast dat het vermogen van Radio Internazionale ingesteld stond op 191,5 Watt in plaats van de vergunde 19 Watt. De antenne-installatie wijkt ook af van de vergunde voorwaarden. De antenne heeft vier in plaats van drie dipolen. Hierdoor wordt het zendbereik nogmaals vergroot.

De VRM beschouwt het welbewust of door nalatigheid miskennen van de zendvergunning als een zware inbreuk. De orde binnen het radio-landschap, zoals gecreëerd door het frequentieplan van de Vlaamse Regering, en het zendcomfort van andere erkende radio-omroeporganisaties kunnen immers verstoord worden of zelfs teniet gedaan indien een radio-omroeporganisatie zich niet houdt aan de afgeleverde zendvergunning. 

De VRM besluit Radio Internazionale een boete van 750 euro op te leggen. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat de lokale radio-omroeporganisatie voor het eerst in een procedure is betrokken en dat zich de laatste jaren geen problemen hebben gesteld met deze radio-omroeporganisatie.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Internazionale 101
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 december 2014
Beslissingsnummer:
2014-047
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek