Familyradio LRL (Lanaken) beboet wegens het niet conform de zendvergunning uitzenden

De Vlaamse Regulator voor de Media legt lokale radio Familyradio LRL (Lanaken) een geldboete op van 750 euro. Dit omdat niet conform de zendvergunning werd uitgezonden.

Op 19 augustus 2014 verrichtte het BIPT een onderzoek naar de uitzendingen van Familyradio LRL. Het onderzoek vindt plaats op verzoek van het Nederlandse Agentschap Telecom, dit naar aanleiding van een storingsklacht op de frequenties 105.8 en 107.2 MHz.

Bij de controle stelt het BIPT vast dat het vermogen van Familyradio LRL ingesteld staat op 150 Watt in plaats van de vergunde 38 Watt. De antenne-installatie blijkt eveneens af te wijken van de vergunde voorwaarden, hierdoor wordt het zendbereik van Familyradio LRL beïnvloed.

De VRM beschouwt het welbewust of door nalatigheid miskennen van de zendvergunning als een zware inbreuk. De orde binnen het radio-landschap, zoals gecreëerd door het frequentieplan van de Vlaamse Regering, en het zendcomfort van andere erkende radio-omroeporganisaties kunnen immers verstoord worden of zelfs teniet gedaan indien een radio-omroeporganisatie zich niet houdt aan de afgeleverde zendvergunning.

De VRM besluit Familyradio LRL een boete van 750 euro op te leggen. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat de lokale radio-omroeporganisatie voor het eerst in een procedure is betrokken en dat zich de laatste jaren geen problemen hebben gesteld met deze radio-omroeporganisatie.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Culturele Radio Maaskant
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 december 2014
Beslissingsnummer:
2014-048
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek