DOBBIT TV gewaarschuwd voor overmatige aandacht in programma 'mijn muur'

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (8 oktober 2013, 17u-23u) waaronder DOBBIT TV.

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma 'mijn muur' uitgezonden. Aan het begin en einde van het programma wordt het PP-logo vertoond, het programma wordt gevolgd door een sponsorvermelding voor 'Brico'.

In het korte programma wordt getoond en uitgelegd hoe een muur hersteld dient te worden alvorens te behangen of te schilderen. Dit wordt getoond door een man die een trui draagt met op de rug heel duidelijk de benaming 'Brico'. De benaming 'Brico' wordt niet auditief vermeld, de verpakkingen en producten die gebruikt worden en van het merk 'Brico' zijn worden wel duidelijk in beeld gebracht.

Het Mediadecreet laat productplaatsing toe, dit echter onder specifieke voorwaarden. Zo mag er geen overmatige aandacht zijn voor de producten of diensten in kwestie.
De VRM is van oordeel dat in deze uitzending wel degelijk sprake is van overmatige aandacht. Ook DOBBIT TV geeft toe dat in deze sprake kan zijn van overmatige aandacht.

Gelet op het feit dat het een eerste inbreuk van DOBBIT TV betreft , het programma een beperkt kijkbereik had en dat DOBBIT TV intussen gestopt is met het uitzenden van dergelijke reportages, wordt de waarschuwing als gepaste sanctie beschouwd.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Dobbit
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 februari 2014
Beslissingsnummer:
2014-002
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek