VRM trekt erkenning van VZW Nieuwsradio (Radio 94 – Egem) in

De Vlaamse Regulator voor de Media trekt de erkenning van VZW Nieuwsradio (Radio 94 - Egem) in wegens het ongebruikt laten van de zendmogelijkheden. 

In 2011 werd de zendvergunning van Radio 94 geschorst wegens het niet naleven van de bepalingen van de zendvergunning. Daarop diende Radio 94 een aanvraag in tot wijziging van de zendvergunning waarbij een andere zendlocatie werd aangevraagd. Deze aanvraag werd door de VRM echter geweigerd omdat de gevraagde verplaatsing niet inpasbaar was in het Vlaamse frequentieplan.

Sinds de geweigerde aanvraag werd door Radio 94 geen enkel initiatief genomen om de schorsing te laten opheffen.

Omdat frequenties een schaars goed zijn moet erover gewaakt worden dat zij binnen het door de Vlaamse Regering opgestelde frequentieplan maximaal worden benut. Het bezit van een erkenning als lokale radio-omroeporganisatie zonder het effectief verzorgen van uitzendingen, staat een optimale invulling van het frequentieplan in de weg.

De VRM trekt dan ook de erkenning van VZW Nieuwsradio in.

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Nieuwradio
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 mei 2013
Beslissingsnummer:
2013-009
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek