VRM tegen BVBA Ment Media (Ment TV)

VRM legt Ment TV een boete (750 euro) op voor het niet naleven van artikel 54 van het Mediadecreet.

Mediadecreet

“ Sluikreclame is verboden.

Onder sluikreclame als vermeld in het eerste lid, wordt verstaan commerciële communicatie die bestaat uit het vermelden of vertonen van goederen, diensten, naam, handelsmerk of activiteiten van een producent van goederen of een aanbieder van diensten in programma’s, als de omroeporganisatie daarmee beoogt reclame te maken en het publiek kan worden misleid omtrent de aard van de vermelding of de vertoning. Die bedoeling wordt met name geacht aanwezig te zijn als de vermelding of de vertoning tegen betaling of een andere vergoeding gebeurt.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BVBA Ment Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 december 2013
Beslissingsnummer:
2013-023
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek

Tags