VRM schorst de zendvergunning van VZW Westhoek Radio (Westhoek Radio - Koksijde - voorlopige maatregel)

De VRM schorst als voorlopige maatregel de zendvergunning van VZW Westhoek Radio (Koksijde).

De onderzoekscel van de VRM en het BIPT controleerden de uitzendingen van Westhoek Radio. Bij de controles blijkt dat Westhoek Radio herhaaldelijk uitzond met een veelvoud van het vergunde vermogen en met een antenneconfiguratie die in een sterk afwijkende richting is opgesteld t.o.v. de zendvergunning. Bij een eerste controle werd het BIPT overigens ook geen toegang verschaft tot de zendinstallatie.

De VRM beslist dan ook om als voorlopige maatregel de zendvergunning van VZW Westhoek Radio te schorsen. De uitzendingen kunnen pas hervat worden nadat de VRM hiervoor expliciet de toelating geeft.

 

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Westhoek Radio
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 mei 2013
Beslissingsnummer:
2013-008
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek