VRM legt Westhoek Radio (Koksijde) geldboete op van 500 euro

In het voorjaar van 2013 werd door de VRM als voorlopige maatregel de zendvergunning van VZW Westhoek Radio geschorst.  Dit nadat bij controles bleek dat Westhoek Radio herhaaldelijk uitzond met een veelvoud van het vergunde vermogen en met een antenneconfiguratie die in een sterk afwijkende richting werd opgesteld t.o.v. de zendvergunning. Eveneens bleek dat bij een eerste controle aan het BIPT geen toegang werd verschaft tot de zendinstallatie.

Bij het onderzoek ten gronde legt de VRM Westhoek Radio een administratieve geldboete van 500 euro op. Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM niet voorbijgaan aan het gebrek aan medewerking vanwege de radio-omroeporganisatie aan het onderzoek. Anderzijds houdt de VRM ook rekening met de gederfde inkomsten ten gevolge van de eerder opgelegde voorlopige maatregel.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Westhoek Radio
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 juli 2013
Beslissingsnummer:
2013-010
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek