Boete voor lokale radio City Music wegens het niet conform de zendvergunning uitzenden

Bij veldsterktemetingen tijdens de maand juni 2013 door de onderzoekscel van de VRM wordt vastgesteld dat de uitzendingen van City Music verder reiken dan het vergunde zendbereik toelaat. Door het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) wordt daarop een uitvoerig onderzoek gevoerd. Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt dat:

  • Radio City-Music uitzond met een te hoog vermogen
  • Radio City-Music uitzond met een niet-vergunde antenneconfiguratie
  • Radio City-Music gebruik maakte van een ander kabeltype met een lagere verlieswaarde dan vergund.

Door het gebruik van een technische uitrusting die niet conform de wettelijke en decretale voorschriften is, begaat de lokale radio-omroep een inbreuk op artikel 135 van het Mediadecreet.

VRM legt lokale radio' City Music een boete van 500 euro op.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Caroline
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 november 2013
Beslissingsnummer:
2013-020
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek