VRM legt radio Nostalgie boete van 4.500 euro op wegens uitzenden vanop niet vergunde locatie

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, legt NV Vlaanderen Eén (Nostalgie) een geldboete van 4.500 euro op wegens het uitzenden vanop een niet-vergunde locatie  

De onderzoekscel van de VRM stelde begin augustus vast dat Nostalgie voor de frequentie 104.8 MHz te Oudenaarde en de frequentie 103.3 MHz te Ronse niet meer vanop de vergunde locatie uitzond. Er werd daarentegen uitgezonden vanop een locatie die zich enkele kilometers van de vergunde locatie bevond.

Voor de frequentie 104.8 MHz te Oudenaarde had de VRM reeds een aanvraag tot wijziging van de zendvergunning ontvangen, op het ogenblik van de vaststelling was de aanvraag echter nog niet ingewilligd. Voor de frequentie 103.3 MHz te Ronse werd pas daags na de controle door de VRM een wijziging van zendvergunning aangevraagd.

Het Mediadecreet bepaalt dat de radio-omroeporganisaties zich dienen te houden aan de bepalingen van hun zendvergunningen.  Wanneer een radio-omroeporganisatie een zendinstallatie wenst te verplaatsen, dient deze wijziging aan de zendvergunning steeds voorafgaandelijk te worden aangevraagd. De VRM gaat dan, zoals voorgeschreven in het Mediadecreet, na in welke mate de gevraagde wijziging inpasbaar is in het bestaande frequentieplan. Pas na de goedkeuring van de wijziging van de zendvergunning door de VRM kan de zendinstallatie naar de nieuwe locatie worden verplaatst. 

Voor deze inbreuk op het Mediadecreet, legt de VRM Nostalgie een administratieve geldboete van 4.500 euro op en maant Nostalgie aan om zich te confirmeren aan de bepalingen van de zendvergunning.

Mediadecreet

Artikel 135, tweede lid, van het Mediadecreet luidt als volgt:

"De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaanderen één
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 november 2012
Beslissingsnummer:
2012-033
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek