Zaak VRM tegen NV Media Ad Infinitum

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Media Ad Infinitum
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 november 2011
Beslissingsnummer:
2011-026
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek