Zaak van VRM tegen VZW Antares

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Antares
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 april 2011
Beslissingsnummer:
2011-009
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek