AVS gewaarschuwd voor het uitzenden van een publireportage die niet duidelijk als dusdanig herkenbaar werd gemaakt

De VRM controleerde de uitzendingen van de regionale televisieomroepen van 7 mei 2011 (14u-17u).

Bij AVS (verzorgingsgebied arrondissement Gent - Eeklo - Oudenaarde) bleek dat in de onderzochte periode 4 x een publi-reportage werd uitgezonden die niet duidelijk als dusdanig herkenbaar werd gemaakt.  

Tijdens de hoorzitting erkent AVS dat de publireportage niet als dusdanig werd herkenbaar gemaakt. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat de regionale televisieomroep verklaart dat het een onopzettelijke vergissing betrof en dat zij zich voorneemt om in de toekomst de uitzendingen meer nauwlettend te controleren. De VRM beslist om AVS te waarschuwen voor deze inbreuk.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW AVS
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 november 2011
Beslissingsnummer:
2011-023
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek