Zaak VRM tegen NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 juni 2010
Beslissingsnummer:
2010-026
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek