Zaak van VRM tegen VZW Antwerpse Televisie

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Antwerpse Televisie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 december 2010
Beslissingsnummer:
2010-046
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek