Zaak van VRM tegen NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 juni 2010
Beslissingsnummer:
2010-028
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek