Zaak van VRM tegen NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 december 2010
Beslissingsnummer:
2010-053
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek