Zaak VRM tegen NV Vlaamse Radio- en televisieomroep (VRT)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 februari 2009
Beslissingsnummer:
2009-021
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek