Zaak van VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (VTM)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 april 2009
Beslissingsnummer:
2009-036
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek