Verlenging van de erkenning van NV SBS Belgium (Vijf TV) als particuliere televisieomroep die zich richt tot de gehele Vlaamse Gemeenschap

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 27 april 2009
Beslissingsnummer:
2009-043
Type procedure:
Erkenning