Zaak VRM tegen SBS Belgium NV (Vijf TV)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 28 mei 2008
Beslissingsnummer:
2008-031
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek