Zaak VRM tegen NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP (VRT)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 juni 2008
Beslissingsnummer:
2008-032
Type procedure:
Verzoek Vlaamse regering