Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (VTM)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 september 2008
Beslissingsnummer:
2008-057
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek